Browsing Tag: "Kanjeng Sunan Kalijaga"

Kanjeng Sunan Kalijaga

Syair Kidung Mantra Wedha

Ana kidung rumekso ing wengi Teguh hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana wani niwah panggawe ala gunaning wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pan…